ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน

ลงทะเบียน

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

และรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่)

ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

บัญชี : ธนาคารไทยพานิชย์

สาขา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ชื่อบัญชี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

เลขที่บัญชี : 283-200915-9

ส่งเอกสารการลงทะเบียน

พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่

โทรสาร 0 3732 2609

หรือ Email : menett2017@gmail.com